Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Auditarea energetica

CĂTRE AUDITORII ENERGETICI (CONFORM LISTEI)

Prin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), Vă aduce la cunoștință că în temeiul pct. 24, lit. b) al Hotărârii Guvernului nr. 855 din 27.11.2012 cu privire la Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici, auditorii energetici (persoane juridice) au obligația să întocmească și să transmită în adresa AEE rapoartele trimestriale privind activitatea de efectuare a auditorilor energetice.

xlsxChestionar_ilminat_stradal.xlsx56.2 KB

xlsxChestionar_Cladiri_publice_.xlsx267.9 KB

 

 

A FOST ELABORAT ȘABLONUL PENTRU EFECTUAREA RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

logo

 

 

La Prorunca Guvernului, Agenția pentru Eficiența Energetică a elaborat Șablonul raportului de audit energetic pentru clădiri, în scopul unificării procedurilor de prezentare a informației în rapoartele de audit energetic.

 

docxȘABLON PENTRU EFECTUAREA RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC933.42 KB

jpgORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘABLONULUI RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC554.18 KB

LISTA MANAGERILOR ENERGETICI RAIONALI

 

logo

Lista managerilor energetici la data de 30.12.2013 în Consiliile Raionale şi Consiliile Municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia

Detalii...

LISTA AUDITORILOR AUTORIZAȚI (PERSOANE JURIDICE)

Nr. d/o
Denumirea persoanei juridice
IDNO
Sediul companiei
Autorizația
Pers. de contact
Nr. de contact
Data eliberării
Valabil până la
1.
SRL ”Diolum”
1010600001335
mun. Chișinău, str. Decebal 23/2 of. 108
AE 201301001
A. Matrohin
078033337
26.01.2013
26.01.2019
2.
SC ”Dumit GRUP” SRL
1004600065510
mun. Chișinău, str. Alecu Russo 15, of. 36
AE 201301002
D. Chetrus
069374419
26.01.2016
26.01.2019
3.
Institutul de Energetică al AȘM
1005600028617
mun. Chișinău, str. Academiei 5
AE 201301003
M. Tirsu
  079559591
  022727040
  26.01.2016
26.01.2019
4.
SRL ”Universal Instal”
1011600004850
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 5 A
AE 201301004
A. Guțu
060100753
26.01.2013
26.01.2016
5. SRL ”Novaenerg” 1008600061004 mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 of. 312
AE 201301005
A. Lomaca    079403206    26.01.2013 26.01.2016
6.
SRL ”Bioinovative”
1009600032267
mun. Chișinău, str. Grenoble 128/3
AE 201301006
A. Pleșca
078884888
26.01.2016
26.01.2019
7.
SC ”ACGV Energoexpert Service” SRL
1012600013552
mun. Chișinău, str. Alba Iulia 105 of. 9
AE 201301007
V. Chipar 
079660189
26.01.2016
26.01.2019
8. SRL ”Centrul de Inginerie, Economie  și Management în Construcții” 1010600001966 mun. Chișinău, str. Cosmonauților 6, of. 216 AE 201302008 G. Retiș
   079241100    12.02.2013 12.02.2016
9. ÎM ”Project Constulting Network”SRL 1011600008814 mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 65,of.410 AE 201302009  A. Badiu   069269425    12.02.2013 12.02.2016
10.
ÎM ”Ecopower” SRL
1009600033747
mun. Chișinău, str. M.Kogălniceanu 85
AE 201302010
V. Chiciuc
079102225
12.02.2016
12.02.2019
11. SC ”PGB-Com” SRL 1003600163888 mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 42, of. 15 AE 201302011  V. Chicu   069107374 12.02.2013 12.02.2016
12. SRL ”Visburg” 415912 mun. Chișinău, str. I. Creangă 16/1, ap. 1 AE 201302012  V. Burciu   079971172 12.02.2016 12.02.2019
13. SRL ”Moldauditing” 1003600029218 mun. Chișinău, str. A. Mateevici 84/1 AE 201302013   P. Bodarev   079104846 15.02.2013 15.02.2016
14.  ÎI ”Muntean Valentina” 1010600039851 mun. Chișinău, str. A. Russo 18/1, of. 76 AE 201302014  V. Muntean   069933323 15.02.2016 15.02.2019
15.
ÎM ”GREEN Projects” SRL
1012600038434
mun. Chișinău, str. M. Dosoftei 97/2, ap. 34
AE 201304015 
C. Li Calzi
060837155
11.04.2013
11.04.2016
16. ”Estal-Prim” SRL 1011600019362 mun. Chișinău, str. Gh. Madan 48/3, of. 40 AE 201304016  A. Rozlovenco    069722929 11.04.2013 11.04.2016
17. ICPT ”Energoproiect” IS 1003600108898 mun. Chișinău, str. S. Lazo 48, of. 201 AE 201304017  I. Ghieș    069147496 11.04.2013 11.04.2016
18.
SC ”Termoconstruct” SRL
1004600011193
mun. Chișinău, str. Studenților 7/7, of. 28
AE 201304018
I. Razlovan
079748730
11.04.2013
11.04.2016
19.
AO ”Institutul de Inginerie și Management Urban”
18383012
mun. Chișinău, str. Dacia 39, of. 108
AE 201304019 
C. Țuleanu
   069156422
11.04.2013
11.04.2016
20.
SC ”ESCO-Voltaj” SRL 1007600069173 mun. Chișinău,str.Sarmizegetusa 15, of.405A AE 201304020  A. Zdibneac

  079090991

022531340 

11.04.2013 11.04.2016
21.
SRL „Audit Energetic”
1013600007165
mun. Chișinău, str. Miron Costin 19/3
AE 201305021
G. Manole
079101289
07.05.2013
07.05.2016
22.
SRL „Tehnovat-COM”
1003608005030
or. Căușeni, str. V. Alecsandri 10
AE 201305022
S. Lazarev
079451900
31.05.2013
31.05.2016
23.
ICS ”RED UNION FENOSA” SA
1003600015231
mun. Chișinău str. A Doga 4
AE 201308023
G. Porohonciuc 
022431111
 19.08.2013
 
19.08.2016
   24.
”ECO-ENERGO-EXPERT” SRL
  1013600017878
mun. Chișinău str-la Studenților 2/4 of. 301
AE 201310024
 A. Ursache     022313628  07.10.2013
 
07.10.2016
25.
ÎI "Bivol Igor"
1013605003184
or. Hîncești, str. Plugușorul 10
AE 201312025
I. Bivol
079602755
12.12.2013
12.12.2016
26.
SRL "MADLEN-SB"
1005605004209
or. Hîncești, str. Chișinăului 21
AE 201401026
S. Stratan 
069777775
28.01.2014
28.01.2017
27.
SRL "NOVASERVICE MOL"
1013600024074
mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 14/3, of. 307
AE 201401027
S. Ungureanu 
069091921
28.01.2014
28.01.2017
28.
SRL ”PRISMA-PRIM”
1009600041102
mun. Chișinău str. Piața Veche 21
AE 201402028
I. Popescu 
069335268
 26.02.2014 26.02.2017
29.
„DAVSAN COM” SRL
  1008600035700
mun. Chișinău str. Ismail 108, of. 54 AE 201404030
N. Mahmudova
   060127227
30.04.2014 30.04.2017
30.
„CND” SRL
1011600025468
mun. Chișinău bd. Moscova 18, of. 4 AE 201406031
N. Covalenco
079479099
13.06.2014 13.06.2017
31.
„CENTRUL PENTRU ENERGIE ȘI INFRASTRUCTURĂ” SRL
1014600010197
mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare 65, of. 410 AE 201406032
T. Ladaniuc 
079617684
13.06.2014 13.06.2017
32.
SRL ”Proiect Energetic”
1011602002056
mun. Bălți str. Alexandru cel Bun 38, of. 11 AE 20140733 I. Balan
069380815
16.01.2003 19.11.2023
33.
 
 
 
SRL ”AGW EXPERT GROUP”  
 
 
1014600015848
mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 1G  AE 201408034
A. Soroceanu
068889222
022563234
 01.08.2014  01.08.2017
34.
SRL ”Eco Evolutions”
1013600038165
mun. Chișinău, str. A. Hadjîu 98/1, of. 1 AE 201408035
M. Socolovschi
069555511
10.08.2014  10.08.2017
35.
SRL ”Colect Activ Grup”
1010600007094
mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 204 AE 201408036
M. Peev
069174810
20.08.2014 20.08.2017
36.

AO ”Centrul pentru Eficiență Energetic și         Resurse Renovabile

1012620008318
mun. Chișinău, str. Ismail 18, of. 1 AE 201410038
R. Surugiu
069136889
 22.10.2014 22.10.2017
37.
HIDECO S.A.
1002600023987
mun. Chișinău, str. Pădurii, 8 AE 201501039
V. Braghiș
060755600
05.01.2015 05.01.2018
38.
AO „INSTITUTUL CASEI PASIVE”
1014620001014
mun. Chișinău, str. Pușkin 22, of. 510A AE 201404029
A. Duca
068111017
18.04.2014 18.04.2017
39.
SRL ”RICAS & P”

1007600012135

mun. Chișinău, str-la. Studenților,  nr. 2/2, of. 37 AE 20140903
I. Pîntea
022430484
29.09.2014 29.09.2017
40.
„CENTRUL DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ” SRL
1015600001961
mun. Chișinău, str. Cosmonauților 6, of. 216 AE 201503040
 
 
13.03.2015 13.03.2018
41.
S.A. „Montajautomatica”
1003600021898
mun. Chișinău, str. Pădurii 8/A       of. 406 AE 201507041
E. Maximuk
069022864
15.07.2015 15.07.2018
42.
„Ferma Regală” SRL
1014600020408

mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/8

 AE 201603042
 Pleșca Alexei 
 078884888
22.02.2016  22.02.2019