19 martie, s.Călugăr, r-nul Fălești. A avut loc recepția finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Instituția Publică Gimnaziul ,,Ion Dumeniuk”, din satul Călugăr, raionul Fălești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 953 573,46lei. 

În cadrul proiectului s-au implementat următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 358,9 m2;

-         Izolarea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața de 220,46 m2;

-         Măsuri de renovarea acoperișului și a sistemului de scurgere.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.