30 august, Chișinău. Clădirea Gimnaziului ,,Mircea Bologa” din s. Parcova, r-nul Edineț a fost reabilitată energetic cu suportul AEE, proiectul fiind susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

 

A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului ,, Reabilitarea energetică a clădirii IP Gimnaziul ,,Mircea Bologa” din  localitatea Parcova, raionul Edineț. Valoarea totală a proiectului constituie 1 313 886 lei, contribuția beneficiarului fiind de 328 472 lei, iar contribuția AEE, de 985 414 lei, cu ajutorul cărora a fost posibilă izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1 077,06 m2 și izolarea termică a acoperișului, cu suprafața totală de 1 308,45 m2.

 

De menționat că, pe perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

 

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.