02 august, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat 18 ședințe on-line pentru Autoritățile Publice Locale de nivelul II și beneficiarii proiectului Energie și Biomasă I și II , în contextul campaniei de monitorizare a Centralelor termice pe biomasă instalate în Republica Moldova și gradul de pregătire a acestora pentru sezonul de încălzire 2022-2023.

Scopul acestora a fost întreprinderea măsurilor orientate spre atenuarea efectelor negative cauzate de criza energetică, în mod special, cele provocate de majorarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale şi/sau energie termică și recomandarea utilizării centralelor termice pe biomasă ca opțiune prioritară.

Actualmente, în Republica Moldova există  peste 80 de producători activi de biocombustibil solid. Lista acestora poate fi accesată pe link-ul de mai jos:

https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/Lista%20produc%c4%83torilor%20furnizorilor%20de%20biocombustibil%20solid%20din%20Republica%20Moldova%201.pdf

Pe lângă acest fapt, peste 280 de centrale pe biomasă sunt instalate la nivel național, acestea pot fi vizualizate pe acest link:

https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/Lista%20beneficiari%20energie%20%c8%99i%20biomas%c4%83%203.pdf

           Reamintim, că Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.