14 septembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică anunță despre încheierea concursului pentru startup-urile din cadrul proiectului Clean Technology Innovation Programme for SMEs Start-ups in the Republic of Moldova, ediția 2022.

În total, au fost inițiate 98 de aplicări, dintre care 52 de aplicări au fost finalizate și acceptate spre evaluare. Din cele 52 de aplicări prezentate în conformitate cu cerințele Apelului dat, 15 de aplicări (câte 3 pentru fiecare categorie) au fost selectate pentru etapa semifinală.

Concursul are drept scop susținerea celor mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, precum și a inovaţiilor în domeniul vizat.

Recepționarea propunerilor de start-up a avut loc în perioada 10 august-10 septembrie, iar participanții au avut posibilitatea de a aplica la una din următoarele categorii:

·        Eficiența energetică;

·        Energia regenerabilă;

·        Eficiența apei;

·        Clădiri verzi;

·        Transport verde.

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.