25 august, Chișinău. Auditul energetic este un mijloc eficient prin care aflăm care sunt principalii consumatori de energie din cadrul unei clădiri și care sunt soluțiile pe care le putem implementa pentru a optimiza costurile cu energia și pentru a obține un buget suplimentar de investiții, plătite chiar din economiile generate.

 

Astfel un audit energetic calitativ, în care au fost stabilite clar obiectivele și au fost propuse soluții fezabile din punct de vedere tehnico-economic, devine un instrument valoros în crearea unei strategii energetice și de investiții, cu multiple beneficii financiare și de confort, totodată respectând principiile dezvoltării durabile.

 

În scopul asigurării calității auditurilor energetice efectuate de către auditorii energetici calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici Agenția pentru Eficiență Energetică inițiază procesul de verificare a calității rapoartelor de audit energetic, în conformitate cu pct. 58 din Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020.

 

Potrivit „Ghidului privind verificarea calității auditurilor energetice”, aprobat prin Ordinul intern nr. 21/AB din 20.07.2023, AEE a selectat conform procedurii descrise în Ghid și a creat „Lista cu auditurile energetice supuse verificării calității anuale”, aprobată prin Ordinul nr. 182/RU din 31 iulie 2023 și publicată pe pagina web a instituției (link lista).

 

În conformitate cu Ghidul, auditurile selectate trec prin două etape de verificare: rapidă – efectuată de către specialistul AEE, detaliată – efectuată de către Comisia de Experți contractată de către AEE. Verificarea rapidă a auditurilor energetice se efectuează completând „Fișa de evaluare rapidă a conformității raportului de audit energetic cu șablonul aprobat”, iar ulterior, auditurile ce corespund criteriilor de calitate necesare, stipulate în Ghid, pentru a fi pasabil către verificarea detaliată, sunt predate Comisiei de Experți pentru a doua etapă de verificare, cea detaliată.

 

De menționat faptul că, în cazul în care, după verificarea prin cele două etape de verificare a calității raportului de audit energetic, se constată că auditorul energetic nu a remediat neconformitățile identificate și, totodată, nu a prezentat argumentele care să justifice motivele pentru care nu au fost operate modificările solicitate, AEE este în drept să inițieze procedura de radiere a acestuia din Registrul.

 

Rapoartele de audit energetic stau la baza elaborării documentației tehnice pentru proiectele de eficientizare a consumul de energie. Prin urmare, verificarea calității rapoartelor de audit energetic, de către Agenția pentru Eficiență Energetică este importantă nu doar pentru a asigura calitatea și corectitudinea acestora dar și pentru asigurarea unui grad înalt de calitate și durabilitate a proiectelor implementate.

 

Pentru a veni în suportul auditorilor energetici și cu scopul uniformizării rapoartelor de audit energetic, AEE a elaborat cerințe minime și șabloane pentru sectoarele de clădiri, iluminat public, transport și industrie. Acestea pot fi accesate pe pagina web a AEE. Beneficiarii unui raport de audit energetic calitativ vor avea posibilitatea să înțeleagă care sunt măsurile ce pot contribui la eficientizarea consumului de energie, costul acestora și durata de recuperare a investiției.

 

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.