01 martie, r-nul Glodeni. Blocul B al Spitalului Raional din Glodeni a fost renovat cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică fiind susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

La 28 februare 2023 a avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului la finisarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirii Blocului B al IMS Spitalul Raional” din raionul Glodeni.

Valoarea totală a proiectului constituie 2 543 107,94 de lei, contribuția beneficiarului fiind de 635 776,98 de lei, iar contribuția AEE, de 1 907 330,96 de lei cu ajutorul cărora a fost posibilă înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, cu suprafața totală de 182,65 m2, izolarea termică a pereților exteriori, cu suprafața totală de  850 m2, izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) cu suprafața de 900 m2, izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite cu suprafața de 950 m2 și instalarea colectoarelor solare pentru producerea ACM: sistem compus din 12 colectoare solare a câte 20 de tuburi vidate, cu 2 vase de acumulare de 1000 l, echipate cu încălzitor electric de 9,5 kW.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.