19 mai, Chișinău. Reprezentanți din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la workshop-ul online SMART4nZEB organizat de către Pro-nZEB Cluster - asociație non-profit , cu obiectivul principal de a promova conceptul de construire a energiei aproape zero (nZEB) în România în cadrul programului COSME al Uniunii Europene -  European Cluster Excellence Programme.

      SMART4NZEB – Strengthening clusters Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings are ca scop stimularea competitivității și susținerea extinderii a 577 de IMM-uri active în sectoarele construcțiilor, eficienței energetice și regenerabilelor, prin consolidarea capacității de 5 clustere reprezentative ca factori de inovare în Europa Centrală și de Est (Polonia, România, Serbia și Slovenia) și facilitarea schimburilor transnaționale și parteneriate strategice, cu accent pe schimbul de experiență între diferite practici, lipsuri de competențe, politici, obiective țintă și nivel de implicare legate de Nearly Zero Energy Buildings (nZEB). 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor din Republica Moldova, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)  este o clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, obţinută, în principal, prin protecţia termică eficientă a clădirii şi prin necesarul de energie care ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere, iar performanţa energetică a clădirii este cantitatea de energie indispensabilă evaluată pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile utilizării standard a clădirii, care presupune, printre altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă şi iluminat.

     Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.