2 iunie, Chișinău. Reprezentanți din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la prima sesiune de consultări din cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Obiective de politică. Evenimentul a avut loc online și a adunat circa 60 de participanți din cadrul mai multor instituții de resort atât din Republica Moldova, cât și din România.

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană a finanțat Programul Operațional Comun România - Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Programul a fost adresat zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova şi a contribuit la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează. Aria programului este constituită din întreg teritoriul Republicii Moldova și județele Botoșani, Vaslui, Iași, Galați din România. Suportul financiar al Uniunii Europene la program a fost de 81 mil EUR, iar cofinanţarea minimă pe care trebuie să o asigure cele două ţări este de 10% din valoarea contribuţiei UE.

Autoritatea de management a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 a demarat activitățile pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027. În luna martie a fost constituit Comitetul Comun de Programare, structură care reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații partenere din cele două state și este principalul decident în ceea ce privește etapa de programare, iar până în prezent au fost luate decizii care țin de modul de lucru al comitetului, pregătirea documentației pentru analiza strategică de mediu și stabilirea ariei programului a rămas aceași ca și în programul precedent.

Metodologia de elaborare a programului ţine cont de proiectele de regulamente europene aflate în curs de aprobare, precum şi de ghidurile TESIM puse la dispoziția programelor.

Pe întreaga durată a procesului de programare, vor fi consultaţi actorii relevanţi de la nivel local sau naţional (autorităţi publice locale, naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile etc.), atât în procesul de elaborare a analizei teritoriale, cât şi în ceea ce priveşte selectarea priorităţilor programului, a grupurilor ţintă sau a potenţialilor beneficiari, precum şi în procesul de identificare a unor proiecte mari de infrastructură care să fie dezvoltate în parteneriat, cu scopul de a răspunde unor necesități commune.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.