21 noiembrie s. Sireți, r-nul Strășeni. La data de 11 noiembrie, curent, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unui parc fotovoltaic cu puterea de 20 kW", din satul Sireți, raionul Strășeni.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot.

Valoarea totală a proiectului constituie 5 423 528,98 lei - resurse financiare care au contribuit la modernizarea și extinderea a sistemului de iluminat public (SIP), prin utilizarea a corpurilor de iluminat de tip LED, inclusiv echipament și utilaj necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării SIP, cât și construcția unui parc fotovoltaic prin instalarea a 72 panouri solare fotovoltaice mono cristaline cu puterea totală de 20 kW.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.