08 februarie, Chișinău. Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) în parteneriat cu Organizația Enerhack Estonia și cu sprijinul Universității Tehnice din Tallinn, Centrului Estonian pentru Dezvoltare Internațională (ESTDEV) și Asociației inginerilor în termotehnică din Estonia (ESTIS), a organizat un curs gratuit specializat dedicat proiectanților și inginerilor din domeniul reconstrucției clădirilor.

 

Cursul a avut ca scop să ofere participanților cunoștințe și instrumente practice pentru proiectarea și implementarea soluțiilor eficiente din punct de vedere energetic în procesul de reconstrucție a clădirilor. Programul cursului a inclus o serie de module axate pe diverse aspecte ale reconstrucției clădirilor sustenabile, cum ar fi principiile și tehnologiile moderne care pot fi aplicate pentru a reduce consumul de energie al clădirilor și pentru a optimiza performanța termică a acestora,  materiale și tehnologii inovatoare care pot fi utilizate în reconstrucția clădirilor pentru a îmbunătăți eficiența energetică și durabilitatea acestora, dar și modalități de integrare a surselor regenerabile de energie, precum energia solară și cea eoliană, în procesul de reconstrucție a clădirilor, pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie. Prin intermediul acestui curs, participanții au avut oportunitatea nu doar de a învăța de la experți din Estonia, dar și de a interacționa și de a schimba experiențe și bune practici. 

 

Prezent la curs, Petru Ulinici, expert în cadrul proiectului ,,Eficiența energetică în satele din Moldova (EnEff)”, implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare (SKAT) a menționat că: ,,Este un curs interesant prin faptul că abordează experiența Estoniei în procesul de eficientizare  a clădirilor. În cadrul acestuia a fost explicat procesul de renovare energetică a clădirilor de locuit multietajate, evidențiind greșelile făcute anterior și prezentând diferite soluții constructive pentru situații complexe, care sunt relevante și pentru Republica Moldova. Având în vedere că ne propunem reabilitarea energetică masivă a fondului locativ în următorii ani, aceste experiențe din alte țări sunt deosebit de valoroase pentru noi. De asemenea, abordarea evoluției cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor în Estonia de-a lungul timpului a fost un aspect pertinent și pentru noi, mai ales că noua lege a performanței energetice a clădirilor (LP282/2023) a fost votată în Parlament, iar în viitorul apropiat sunt așteptate schimbări semnificative. Prin urmare, proiectanții trebuie să fie pregătiți să anticipeze în proiectele lor modificările ce vor urma. Sunt convins că aceste cursuri vor atrage atenția proiectanților și îi vor inspira să exploreze mai departe domeniul eficienței energetice”.

 

Reconstrucția clădirilor joacă un rol important în transformarea infrastructurii noastre către o direcție mai sustenabilă și mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Aceasta implică o serie de abordări și strategii integrate, care includ utilizarea materialelor ecologice și a tehnologiilor inovatoare, optimizarea eficienței energetice, implementarea surselor regenerabile de energie și îmbunătățirea calității aerului interior.

 

Reamintim că acest curs va ajuta proiectanții să înțeleagă și să aplice cele mai bune practici în proiectarea clădirilor eficiente energetic pentru a oferi servicii de proiectare de înaltă calitate, inclusiv beneficiarilor proiectelor care vor fi finanțate din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Republica Moldova (FEERM) care va fi gestionat de CNED.

 

Cursul organizat de CNED și partenerii săi estonieni reprezintă un exemplu concret al eforturilor de a construi un viitor mai sustenabil prin intermediul educației și colaborării internaționale.