20 august, Fălești. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul  proiectului ,,Reabilitarea termică a Instituției Publice Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, din orașul Fălești.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni de eficiență energetică:

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 94,3 m2 ;

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3 419  m2 ;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) suprafața totală de 667,92 m2.

Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie   2 124 832 lei.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Lucrările au fost finisate în aprilie 2018. Procedura de recepție finală are loc la 2 ani de la finisarea lucrărilor, care mai e numită perioada de garanție. După expirarea acestei perioade, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică verifică starea clădirii și calitatea lucrărilor executate,  pentru a stabili dacă au fost atinși indicatorii de eficiență energetică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.