11 februarie, r-nul Glodeni. A avut loc recepția la finisarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului "Reabilitarea energetică a clădirii Blocului B al Institutiei Medico-Sanitară Publică „Spitalul Raional Glodeni” din raionul Glodeni.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă, adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 2 612 017,95 lei. 

În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele măsuri de eficiență energetică:

-        înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, cu suprafața totală de 182,65 m2;

-        izolarea termică a pereților exteriori, cu suprafața totală de 898 m2;

-        izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) cu suprafața de 1025 m2;

-        izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite cu suprafața de 1 114 m2;

-        instalarea colectoarelor solare pentru producerea ACM: sistem compus din 12 colectoare solare a câte 20 de tuburi vidate, cu 2 vase de acumulare de 1000 l, echipate cu încălzitor electric de 9,5 kW.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.