20 iulie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a ajuns în raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi și Căușeni pentru a informa populația referitor la eficiența energetica în cadrul Caravanei Naționale Moldova Eco Energetică.

Materialele furnizate de reprezentanții AEE, s-au bucurat de interes în rîndul locuitorilor raioanelor, aceștea menționând că astfel de inițiative sunt binevenite și importante pentru cetățeni.

Proiectul „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova), urmează a fi implementat pentru o perioadă de 3 ani începând cu 2022 și finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu (GEF) prin intermediul UNIDO, fiind implementat la nivel național de către AEE.

Menționăm, că Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.