11 iulie, Chișinău. Caravana națională Moldova Eco Energetică  organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică a vizitat orașele Criuleni și Orhei.

În contextul Caravanei, cetățenii au fost informați despre tehnologiile cu impact pozitiv asupra mediului și au primit materiale informative despre eficiența energetică. Aceștea au manifestat interes și au apreciat inițiativa Agenției.

Proiectul „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova), urmează a fi implementat pentru o perioadă de 3 ani începând cu 2022 și este finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu (GEF) prin intermediul UNIDO, fiind implementat la nivel național de către AEE.

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.