27 iulie, com. Greblești, r-nul Strășeni. A avut loc recepția lucrărilor preconizate în contextul proiectului ,,Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Greblești, r-nul Strășeni” din cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot, semnat la 14 decembrie 2018. Proiectul este în derulare și are mai multe etape, două dintre care au fost deja îndeplinite.

În acest mod, au fost verificate lucrările executate pentru instalarea unui flash luminos, cu senzori de mișcare și semne luminoase pentru trecerea de pietoni.

Proiectul a dus la realizarea măsurilor de eficiență energetică privind sistemul de iluminat public stradal, care a constituit înlocuirea a 27 de piloni, 75 de corpuri de iluminat și 2 700 metri de cablu.

De asemenea, beneficiarului i-a fost acordată asistență în elaborarea raportului de audit energetic, elaborarea proiectului de execuție și supravegherea tehnică a lucrărilor.

Valoarea totală a grantului constituie 1 285 334  lei, iar 75% din sumă este aportul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE).

Cu această ocazie, angajații AEE au desfășurat acțiuni de informare privind lansarea Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7 privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea proiectelor demonstarative, cât și alte informații utile ce țin de activitatea AEE.

De menționat că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.