16 august, Chișinău. Evoluțiile din ultimii ani în domeniul aprovizionării cu resurse energetice a Republicii Moldova, în special  fluctuațiile pe piața de gaze naturale, au scos în evidență importanța diversificării surselor de energie pentru a reduce dependența de o singură sursă, dezvoltarea sectorului biocombustibililor solizi și utilizarea acestora pentru încălzire fiind una din soluții, în concordanță cu obiectivul de majorare a cotei de energie durabilă în consumul de energie total pe țară.

 

Ce sunt biocombustibilii solizi

Biocombustibilii solizi reprezintă combustibilii produși direct sau indirect din biomasă, biomasa fiind fracțiunea biodegradabilă a reziduurilor agricole, reziduurilor forestiere și lemnoase, resturilor provenite din sectoare industriale conexe, precum și a produselor din culturi energetice. Aceste resurse naturale, precum paiele, tulpinile de floarea soarelui și de porumb, cojile de semințe de floarea soarelui, etc. sunt transformate prin procese de compactare și densificare în pelete și brichete, devenind o alternativă sustenabilă la fosili tradiționali, precum cărbunele, gazele naturale și petrolul. Atunci când sunt arși, biocombustibilii solizi eliberează cantități mai reduse de dioxid de carbon în atmosferă, deoarece emisiile sunt echilibrate de procesul de absorbție al plantelor din care provin.

 

Cum se dezvoltă sectorul de biocombustibili solizi în R. Moldova

Studiul privind cererea și oferta de biocombustibili solizi, realizat de AEE recent în cadrul proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană, oferă o perspectivă a pieței de biocombustibil solid în Republica Moldova, precum și asupra evoluției acesteia în ultimii ani.

 

Studiul arată un volum de producție de brichete și pelete din lemn și alte deșeuri vegetale ce variază între 30,6 mii tone în anul 2020 și 21,7 mii tone în anul 2021, media pentru perioada analizată fiind de 25,5 mii tone pe an. Datele analizate mai arată un volum mediu de 4299 tone de biocombustibili solizi importați în perioada 2019-2021, dintre care 2305 tone reprezintă brichete, iar 1994 tone - pelete. Volumul mediu de biocombustibili solizi exportat în această perioadă constituie 221 tone și este reprezentat doar de pelete.

 

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, se constată un volum minim de 21,8 mii tone de biocombustibil solid consumat în anul 2020 și maxim de 28,3 mii tone consumate în anul 2021, rezultând o medie de 25,3 mii tone pe 3 ani. 

În aceeași perioadă, au fost identificate 265 de instituții publice care dispun de centrale termice pe biocombustibili solizi, însumând o capacitate totală de 57 MW și peste 1159 de gospodării casnice care dispun de centrale pe biocombustibili solizi cu o capacitate totală de peste 26,2 MW.

 

Avantajele procurării din timp a biocombustibililor

O abordare strategică esențială constă în achiziționarea timpurie a biocombustibilului solid necesar pentru sezonul de încălzire. Achiziționarea timpurie oferă un cadru predictibil pentru producători și furnizori, permițându-le să își planifice producția și livrările pe termen lung. Astfel, fluctuațiile bruște ale cererii pot fi reduse, ceea ce contribuie la menținerea stabilității pieței. Prin achiziționarea timpurie, această cerere poate fi distribuită mai uniform pe parcursul întregului an, evitând situațiile de presiune excesivă în perioadele reci. Totodată, achiziționarea timpurie permite producătorilor să aloce resursele mai eficient, reducând risipa și cheltuielile inutile în perioadele de cerere scăzută. Acest lucru contribuie la o mai bună gestionare a stocurilor și a resurselor de producție.

 

Achiziționarea timpurie nu doar că poate echilibra cererea și oferta de biocombustibili solizi pe tot parcursul anului, dar poate aduce și beneficii semnificative pentru consumatori.

 

Stabilitate energetică și independență: Achiziționarea în avans a biocombustibililor solizi asigură o aprovizionare stabilă cu energie termică în perioada sezonului rece. Aceasta reduce dependența de fluctuațiile de prețuri și de disponibilitatea resurselor tradiționale, precum cărbunele sau gazele naturale, contribuind astfel la o mai mare independență energetică.

 

Economii financiare: Achiziționarea din timp a biocombustibililor solizi permite, în același timp, planificarea bugetului și controlul asupra costurilor de încălzire. Prețurile combustibililor fosili pot fi instabile, iar achiziționarea din timp a biocombustibililor permite beneficierea de prețuri mai stabile și mai avantajoase. De asemenea, în cazul în care piața se aglomerează în timpul sezonului rece, prețurile biocombustibililor pot crește. Achiziționarea din timp permite evitarea acestor creșteri bruște de preț.

 

În urma analizei și a consultărilor cu producătorii de biocombustibil solid, s-a constatat că achiziționarea peletelor sau a brichetelor în lunile martie-august ar aduce beneficii semnificative consumatorilor. Economiile la procurarea timpurie a biocombustibililor solizi pot constitui până la 28% în raport cu costurile de achiziție în perioada de toamnă-iarnă.

 

Sprijinirea economiei locale: Achiziționarea biocombustibililor solizi din surse locale sprijină economia locală și comunitățile rurale. Aceasta poate crea locuri de muncă în sectorul agricol și al prelucrării biomasei.

 

Lista producătorilor și furnizorilor de biocombustibil solid din Republica Moldova este disponibilă pe pagina web a Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE) și poate fi consultată pentru planificarea achiziției timpurii de biocombustibili solizi (pelete și brichete).

 

De asemenea, AEE este în proces de definitivare a caietelor de sarcini model pentru achiziții legate de eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă. Acestea includ cerințe tehnice pentru promovarea utilizării eficiente a biocombustibililor, precum calitatea și eficiența centralelor pe biocombustibili solizi. Astfel, AEE susține dezvoltarea durabilă și responsabilă a comunităților locale și promovează achiziția publică durabilă în vederea unei economii energetice mai verzi.

 

Amintim că Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de implementare a politicii de stat în eficiența energetică, performanța clădirilor și valorificarea surselor de energie regenerabilă. Aceasta include atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor în aceste domenii, cu o abordare durabilă față de mediu și schimbările climatice