19 februarie, Chișinău. A avut loc ședința publică la tema ,,Prezentarea documentelor elaborate pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic”, organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică.

În cadrul ședinței au fost prezentate momentele cele mai importante ce țin de calificarea și înregistrarea auditorilor energetici, procedura de monitorizare a activității auditorilor energetici precum și obligațiile auditării energetice/auditorilor energetici, conform noului regulament cu privire la auditorii energetici și auditul energetic aprobat prin HG. 676/2020.

Totodată, au fost prezentate și consultate documente cu privire la importanța și valoarea adăugată a auditului energetic de bună calitate și sistemul propus pentru evaluarea și controlul calității auditului energetic, cât și proiectele șabloanelor Rapoartelor de audit energetic și cerințele minime pentru auditurile energetice aferente următoarelor categorii: clădiri, industrie și transport. Documente elaborate cu suportul Proiectul STARS finanțat de UE.

La ședință au participat auditorii energetici, reprezentanți ai mediului academic și a instituțiilor interesate, precum și experți în domeniu.

         Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.