21 mai, Chișinău. Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la exercițiul de elaborare a prognozelor consumului de energie pentru Părțile Contractante la Tratatul Comunității Energetice, lansat de către Comisia Europeană cu scopul de a facilita procesul de identificare și stabilire a obiectivelor de dezvoltare a domeniului energetic și de mediu către anul 2030.

        În cadrul atelierului au fost puse în discuție subiecte aferente mersului procesului de modelare energetică și de mediu în Republica Moldova, de asemenea a fost supusă analizei informația prezentată de către părți în chestionarele transmise anterior de către Secretariatul Comunității Energetice, clarificate neconcordanțele, etc. 

        Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.