26 ianuarie, Chișinău. Peste 100 de operatori de centrale termice pe biocombustibil solid au fost instruiți în cadrul programului ,,Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Instruirile au  fost organizate de Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, pentru operatori ai centralelor termice pe biocombustibil solid din 3 regiuni ale țării (Zona Nord, Centru și Sud) și s-au desfășurat în perioada decembrie 2022 - ianuarie 2023.

Scopul instruirilor a fost actualizarea cunoștințelor operatorilor centralelor termice pe biocombustibil solid din cadrul instituțiilor publice care dețin și exploatează o centrală termică pe bază de biocombustibil solid, iar la finele instruirii fiecare operator a primit un certificat de participare. Grupul țintă pentru instruire au fost operatorii care anterior au fost calificați și dețin o pregătire profesională în domeniul operării centralelor termice pe biocombustibil solid, ce poate fi confirmată printr-un certificat de calificare.

Această activitate se aliniază implementării măsurii nr. 30 din Planul de măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 606/2022 și a activității 9.2 din Lista de măsuri corective pentru facilitarea utilizării biocombustibilului solid în sezonul de încălzire 2022-2023, identificate de Grupul de lucru instituit de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin Ordinul nr.134 din 29 iulie 2022.

Astfel, în cadrul instruirii, Valeriu Chiciuc, consultantul PNUD Moldova pentru monitorizarea centralelor termice pe biocombustibil solid, a abordat subiecte ca: modalitatea de pregătire a instalației de încălzire pentru sezonul rece, monitorizarea și supravegherea acesteia, lucrările de deservire, conservarea la finalizarea sezonului de încălzire, reguli de securitate și sănătate în muncă, dar și în procesul de exploatare a centralelor termice.

Reamintim că în luna decembrie, au fost instruiți de o echipă de experți, în cadrul I.P. Centrul de Excelență în Construcții, alți 101 operatori de centrale termice pe bază de biocombustibil solid.

De asemenea, menționăm că peste 300 centrale pe bază de biocombustibil sunt instalate pe teritoriul Republicii Moldova, lista cărora o puteți vizualiza pe acest link. 

În contextul necesității întreprinderii măsurilor orientate spre atenuarea efectelor negative cauzate de criza energetică, în mod special, cele provocate de majorarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale şi/sau energie termică, Agenția pentru Eficiență Energetică recomandă utilizarea centralelor termice pe bază de biocombustibil ca opțiune prioritară.