28 decembrie, Călărași. A avut loc vizita în teren a reprezentanților Agenției pentru Eficiență Energetică în vederea verificării calității lucrărilor efectuate la etapa actuală a proiectului ,,Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrului” din orașul Călărași.

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul „Convenţia primarilor - proiecte demonstrative”, iar Agenția pentru Eficiența Energetică  are statut de cofinanțator în cadrul acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului constituie 2 680 600  lei.

În cadrul proiectului este implementată  măsura de modernizare/extindere a sistemului de iluminat public prin utilizarea a  32 corpuri de tip LED cu puterea de 14 W, 29 corpuri de tip LED cu puterea de 20 W, 110 corpuri de tip LED cu puterea de 35 W, 50 corpuri de tip LED cu puterea de 51 W și 11 corpuri de tip LED cu puterea de 81 W,  inclusiv echipamentul/utilajul necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării SIP.

De menționat că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.