Eficiența energetică, astăzi, este mai importantă ca niciodată, în special în contextul crizei energetice prin care trecut țara mai bine de un an, fiind încă expusă riscurilor geopolitice care au un impact negativ asupra piețelor globale de energie, dar și efectelor schimbărilor climatice.

            Republica Moldova și-a stabilit ținte ambițioase pentru a obține tranziția către un sistem energetic mai durabil. Eficiența energetică este o parte esențială a acestei tranziții, deoarece ne poate ajuta să reducem consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățind în același timp securitatea energetică și contribuind la reducerea costurilor energiei.

            Unul dintre obiectivele cheie ale strategiei energetice a Republicii Moldova este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, care sunt responsabile pentru o pondere semnificativă a consumului de energie din țară.

           Un alt obiectiv important este creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic al țării. Sursele de energie regenerabilă sunt curate și, din ce în ce, mai competitive din punct de vedere al costurilor. Acestea, de asemenea, au un rol esențial și în reducerea dependenței Republicii Moldova de combustibilii fosili.

            Avem obligația comună să depunem eforturi pentru a crește gradul de conștientizare a societății  cu privire la importanța eficienței energetice și a energiei regenerabile. De rând cu proiectele realizate, pentru a spori eficiența energetică în toate domeniile cheie, campaniile de educație și de conștientizare ne pot ajuta să schimbăm modul în care oamenii gândesc despre energie și să-i încurajeze să adopte practici energetice mai durabile.

            În această Zi Mondială a Eficienței Energetice îndemnăm societatea să se angajeze mai mult pentru a atinge aceste obiective și să construim un viitor mai durabil pentru Republica Moldova.

            Doar lucrând împreună, putem face o diferență reală și să luăm măsuri pentru a face casele, afacerile și comunitățile noastre mai eficiente din punct de vedere energetic. Să-i încurajăm și pe alții să facă același lucru.