9 februarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și  Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM) au semnat Memorandumul de colaborare interinstituțională pledând pentru îmbunătățirea dialogului și creșterea gradului de colaborare între Centrul de Inovare și Politici din Moldova și Agenția pentru Eficiență Energetică din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Scopul Memorandumului este schimbul de experiență  în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, cum ar fi:

-         Schimburi de experiență între părți la nivel instituțional;

-         Vizite și schimburi de opinii privind progresele înregistrate în sfera cercetărilor și inovărilor din domeniul EE și SER;

-         Schimb de informații și opinii la nivel de personal științific și educațional;

-         Organizarea în comun a conferințelor, seminarelor și atelierelor de lucru ce vizează sfera de cercetare, inovațională și educațională din domeniul EE și SER, etc.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.