12 februarie, s. Ciuciuieni, r-nul Sîngerei. A avut loc recepția la finisarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniței de copii din s. Ciuciuieni, r-nul Sîngerei”.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă, adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 404 305,07 lei. 

În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele măsuri de eficiență energetică:

-        Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 35,25 m2;

-        Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 466 m2;

-        Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mnsardei neîncălzite) cu suprafața totală de 307,4 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.