30 iulie, Telenești. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul  proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Oficiul de Sănătate din s. Băneștii Noi, Oficiul Medicilor de Familie din s. Budăi, Oficiul Medicilor de Familie din s. Crăsnășeni din componența IMSP “CS Telenești”. Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 765 985  lei.

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-        Izolarea termică a 613,51 mde pereți exteriori

-        Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață totală de 69,34 m2

-        Izolarea termică a acoperișului pe o suprafață de 560,9 m2

De asemenea, pe lângă măsuri de eficiență energetică au fost implementate și măsuri de renovare. Acestea constau din acoperirea a 125,35 m2 de soclu cu piatră artificială.

Totodată, beneficiarului i-au fost achitate cheltuielile de asistență tehnică pentru elaborarea raportului de audit energetic, elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, expertiza tehnică a clădirii și supravegherea tehnică a lucrărilor.

 

Lucrările au fost finisate în aprilie 2018. Procedura de recepție finală are loc la 2 ani de la finisarea lucrărilor, care mai e numită perioada de garanție. După expirarea acestei perioade, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică verifică starea clădirii și calitatea lucrărilor executate,  pentru a stabili dacă au fost atinși indicatorii de eficiență energetică.