27 octombrie, s. Seliște, r-nul Nisporeni. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficienței energetice la clădirea Instituția Publică Liceul Teoretic Seliște” din satul Seliște, raionul Nisporeni.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 532 553 lei.

În cadrul proiectului sunt implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață totală de 373 m2;

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 2 537,4 m2;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant cu suprafața totală de 1 668,3m2;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip plat cu suprafața totală de 656,1 m2;

-         Izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite cu suprafața totală de 1 212,5 m2;

De asemenea în cadrul proiectului sunt efectuate și lucrări de renovare:

-         Montarea sistemelor de burlane (90 m);

-         Renovarea pereului pe o suprafață de 470 m2.

Pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.