4 martie, Ungheni. A avut loc recepția la finisarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Lucrări de eficientizare a consumului de energie la grădinița de copii ,,Andrieș”, din orașul Ungheni.

Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă. Valoarea totală a grantului constituie 3 181 826,83  lei.

 

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de  2465 m2;

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 363,22 m2;

-         Instalarea cazanelor pe gaze natirale – 3 cazane cu puterea de 80 kW;

-         Eficientizarea sistemului de iluminat interior în număr de 330 bucăți.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.