13 octombrie, Chișinău. Ministerul Energiei, cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), au lansat astăzi etapa de testare a programului Super ESCO, destinat îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor publice și care ulterior va fi gestionat de Agenția pentru Eficiență Energetică.

 

Moldova Super ESCO are scopul de a elabora conceptul din punct de vedere legal și a vedea cum va funcționa acest mecanism de finanțare în practică, aplicându-l în cazul a cel puțin două clădiri publice selectate. În acest scop va fi alocat un grant de circa 1 milion de dolari SUA din partea USAID pentru măsuri de eficiență energetică. 

 

,,Modelul Super ESCO implementat de alte țări arată că investițiile în eficiența energetică se răscumpără în câțiva ani din economiile la energie. Noi, ca țară, cheltuim de două-trei mai mulți bani pentru a încălzi un metru pătrat de spațiu, nu pentru că resursele energetice sunt mai mari, ci pentru că nu am acordat atenția cuvenită eficienței energetice. După ce va fi testat modelul Super ESCO, va fi preluat de Agenția pentru eficiență Energetică”, a spus ministrul Energiei, Victor Parlicov.

 

Programul Moldova Super ESCO are ca obiectiv o abordare bazată pe plăți în funcție de performanță, care să stimuleze îmbunătățiri în eficiența energetică ce pot fi măsurate și validate. Acesta este gândit să promoveze o implementare eficientă a proiectelor și metodelor de contractare adecvate, facilitând totodată aplicarea unui mix de finanțare în cazul clădirilor publice. Această finanțare mixtă poate, în viitorul apropiat, cuprinde investiții private, împrumuturi sau chiar resursele beneficiarilor. 

 

,,Implementarea proiectelor de tipul ESCO în Moldova se cer odată cu creșterea consumului de energie, în special în sectoarele clădiri, transport și industrie. Aplicând „principiul eficienței energetice înainte de toate”, Moldova se poate asigura că poate continua să alimenteze cu energie casele și afacerile din Moldova, folosind energia mai eficient. Acest program va avea impact asupra dezvoltării țării, asupra mediului și a securității energetice. USAID va continua să susțină Republica Moldova în procesul de consolidare și diversificare a sectorului energetic, iar inițiativele de acest gen au scopul de a construi un viitor energetic verde, sustenabil și curat” a menționat Will Trigg, Șeful Departamentului Dezvoltare Economică, USAID Moldova. 

 

,,Amploarea investițiilor necesare pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice depășește cu mult capacitatea sistemului bugetar de a acoperi necesitățile actuale. Prin urmare, sunt necesare mecanisme și instrumente care să stimuleze atragerea investițiilor private în reabilitarea energetică a clădirilor publice. De asemenea, este necesară și o instituție care să dispună de suficiente capacități și flexibilitate funcțională ca să pună în practică aceste mecanisme, să le ajusteze și să le lanseze pe piața, după care să monitorizeze funcționarea acestora și să intervină doar pentru asigurarea funcționării într-o manieră durabilă. Anume aceste considerente au fost reflectate în modelul funcțional al viitoarei instituții rezultată din reformarea Agenției pentru Eficiență Energetică”, a declarat directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Ion Muntean.

 

Scopul final al programului este de a genera economii pe termen lung, de a reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, de a promova proiecte de eficiență energetică în clădirile publice, contribuind astfel la tranziția Moldovei spre practici energetice sustenabile.

 

Banii din economiile la facturile pentru resursele energetice vor fi direcționați către un fond special creat de Agenția pentru Eficiență Energetică. La selecția proiectelor se va lua în calcul proiectele care aduc cele mai mari economii de energie și confort termic în raport cu investițiile făcute.

 

Amintim că Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de implementare a politicii de stat în eficiența energetică, performanța clădirilor și valorificarea surselor de energie regenerabilă. Aceasta include atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor în aceste domenii, cu o abordare durabilă față de mediu și schimbările climatice.