06 august, Chișinău. Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, a participat la recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul proiectului ,,Reabilitarea termică a  IMSP Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare ” din cadrul aceleiași instituții.

Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 4 719 588,17  lei.

În cadrul acestui proiect au fost implementate cu succes acțiuni de eficiență energetică pentru clădirile publice prin  înlocuirea geamurilor și ușilor exterioare pe o suprafață totală de 1 517,14 m2 .

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii.

Directorul IMSP ACSR, Evghenii Vasiliev, a mulțumit Agenției pentru Eficiență Energetică pentru aportul adus instituției Medico-sanitare Publice în implementarea măsurilor de eficiență energetică.

De menționat că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.