18 mai, or. Șoldănești. A avut loc recepția finală a lucrărilor  preconizate în contextul proiectului „Implementarea măsurilor în domeniul eficienței energetice în cadrul clădirii Grădiniței de copii „Andrieș” or. Șoldănești. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului constituie 4 195 658,88 lei.

 În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

          - Izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 2 681 m2;

          - Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 534,75 m2 ;

          - Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite cu o suprafață totală de 1 485 m2 ;

          - Izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite, supuse umidității, cu suprafața totală de 929 m2 .

     Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Procedura de recepție finală a proiectului, are loc după doi ani de exploatare și presupune calcularea indicilor de eficiență energetică pentru perioada celor doi ani de probă.

     Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.