26 mai, s. Cimișeni, r-nul Criuleni. A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică la Instituția Publica Liceul Teoretic Cimișeni”,  denumit ulterior  Instituția Publică Gimnaziul ,,Regele Mihai I”, din satul Cimișeni, raionul Criuleni.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 391 453,97 lei. 

În cadrul proiectului au fost efectuate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1 416 m2;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant cu suprafața de 1 548 m2;

-         Renovarea acoperișului cu o suprafață de 1 907 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.