21 octombrie, s. Telița, r-nul Anenii Noi. A avut loc recepția finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică a clădirii IP Gimnaziul și Grădinița de copii” din satul Telița, raionul Anenii Noi. Astfel, peste 150 de copii vor beneficia de condiții mai bune de studii într-un mediu educațional favorabil.

Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot și are o valoarea de 3 421 118,13 lei. În cadrul proiectului au fost împlementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 69,62 m2;

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 800 m2;

-         Izolarea termică a acoperișului cu suprafața totală de 1 883 m2;

-         Construcția centralei termice pe gaz natural și eficientizarea sistemului de încălzire cu putere totală de 180 kW.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului ia fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.