11 noiembrie, Chișinău. A avut loc ședința online a Grupului de lucru privind implementarea Sistemului de calificare și înregistrare a Instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (instalatori de sisteme SER). În cadrul ședinței au participat reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), reprezentanți ai Centrului de Excelență în Construcții (CEC) și Centrului de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE), reprezentanți ai Centrului de Formare Continuă în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice (CFCEECP) al Universității Tehnice a Moldovei, la fel și reprezentanți ai Asociației Inginerilor și Instalatorilor din RM (AIIRM) și ai Asociației ,,Educație pentru Dezvoltare” (AED).

În cadrul ședinței au fost discutate acțiunile ce țin de lansarea procesului de calificare și înregistrare a Instalatorilor de sisteme SER, conform categoriilor stabilite:

·        Categoria A – instalatori de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă;

·        Categoria B1 – instalatori de sisteme fotovoltaice solare;

·        Categoria B2 – instalatori de sisteme termice solare;

·        Categoria C – instalatori de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură.

Totodată, a fost consultată opinia participanților privind lista specialităților existente conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialităților și calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic post secundar și post secundar non terțiar, în baza cărora sunt emise diplomele de studii profesionale, deținătorii cărora ar corespunde din oficiu cerințelor indicate în Anexa la HG nr. 1051/2018 precum și despre existența/inexistența pe piață a specialiștilor, cu domeniul de formare corespunzător, pentru a putea fi calificat la cel puțin una din categoriile de instalator de sisteme SER.

 De asemenea a fost propus spre discuție subiectul privind cursurile de formare continuă și procesul de atestare a specialiștilor pentru obținerea unei sau mai multor categorii de Instalator de sisteme SER.

Amintim că AEE este autoritatea publică responsabilă de crearea și ținerea Registrului conform pct. 2 din Cap. I al Regulamentului cu privire la Sistemul de calificare a instalatorilor de cazane, furnale sau biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime şi pompe de căldură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1051 din 08.11.2018.