19 august, s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă. A avut loc vizita în teren a reprezentanților Agenției pentru Eficiență Energetică în vederea verificării calității lucrărilor efectuate la etapa actuală a proiectului ,,Construcția Sistemului de iluminat public  (SIP) cu utilizarea sistemului inteligent de management energetic în s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă”.

Contractul de Grant a fost semnat în data de 28 februarie 2020,  proiectul fiind finanțat de către Uniunea Europeană prin programul „Convenţia primarilor - proiecte demonstrative”, iar Agenția pentru Eficiența Energetică  are statut de cofinanțator în cadrul acestui proiect. Principalul obiectiv al proiectului este construcția/extinderea și eficientizarea SIP în s. Feștelița, reducerea consumului de energie electrică și nu în ultimul rând, micșorarea emisiilor de CO2 care au impact negativ asupra mediului înconjurător.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 892 216,58  lei.

În acest context sunt implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Modernizarea/extinderea SIP, utilizând 239 corpuri de iluminat de tip LED și 2 corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic.

-         Măsuri de Management Energetic: Sistem de control și monitorizare a iluminatului public cu PLC ( POWER Line Comunication).

În urma acestor măsuri, se va reduce considerabil emisiile de CO2 în atmosferă ceea ce va contribui considerabil la protecția mediului, se vor îmbunătăți condițiile de viață și a securității publice pentru populația rurală.

De menționat că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.