15 ianuarie, Chișinău. Auditorii energetici industriali au beneficiat de instruiri organizate cu suportul Centrul Național pentru Energie Durabilă, în cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei, prin intermediul Programului ,,Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova,” susținut financiar de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, ca urmare a cursului de instruire a formatorilor în domeniul auditului energetic industrial care a avut loc în februarie 2023.

 

Cursul a durat 4 zile și a fost constituit din activități teoretice și practice care a avut scopul de a consolida capacitățile și abilitățile auditorilor energetici calificați la ,,categoria Industrie - orice proces industrial, inclusiv cele aferente activităților în agricultură și silvicultură” de a dezvolta un raport de audit energetic în conformitate cu cerințele minime și standardele în domeniul efectuării auditului energetic în domeniul respectiv.

 

Auditul energetic se efectuează de către auditori energetici calificați și înregistrați de către Centrul Național pentru Energie Durabilă în Registrul electronic al auditorilor energetici în conformitate cu Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic.

 

Menționăm că, auditul energetic este obligatoriu în cazul proiectelor în domeniul eficienței energetice finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale, precum și al proiectelor finanțate de Centrul Național pentru Energie Durabilă.

 

În prezent, în registrul auditorilor energetici sunt înregistrați 66 de specialiști la categoria Clădiri, 25 specialiști la categoria Industrie și 23 de specialiști la categoria Transport.

 

Reamintim că Centrul Național pentru Energie Durabilă este instituția responsabilă de implementarea prevederilor Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020.