28 octombrie, Chișinău. Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin a participat în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică, prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

În ședință au fost prezentate și aprobate spre finanțare proiectele din cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 7, în domeniul surselor de energie regenerabilăprivind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative. Apelul a fost lansat în luna iulie al acestui an, iar bugetul estimativ, oferit în cadrul acestui Apel, constituie 650 000 lei.

Lista proiectelor aprobate:

·     ,,Implementarea conceptului de Smart City în or. Nisporeni”, ce  constă în instalarea a două bănci incorporate cu panouri fotovoltaice cu o putere de 110 W, capabile să transforme energia solară în energie electrică.

·     ,,Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică a Gimnaziului-Grădiniță din s. Telița, r-nul Anenii Noi, prin instalarea panourilor fotovoltaice pentru a reduce costurile la energia electrică și a asigura condiții mai bune de îngrijire a copiilor”. În cadrul proiectului se propune procurarea și instalarea, pe acoperișul instituției, a panourilor fotovoltaice cu o putere instalată de 15,86 kW, ce va asigura producerea anuală a 18 171 kWh de energie electrică din energie solară  și va permite reducerea  consumului de energie electrică pentru instituție cu 60-80%.

·     „Modernizarea sistemului de iluminat public prin montarea și gestionarea instalațiilor autonome de iluminare în or. Telenești”, care presupune instalarea a 2 piloni dotați cu corp de iluminat de LED, panouri solare pentru producerea energiei din surse regenerabile, sistem pentru stocarea energiei produse și utilizarea ei pentru funcționarea autonomă, senzori de mișcare și un software pentru setarea sistemului autonom de funcționare.

·     „Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul Complexului Sportiv din s. Gura Galbenei” ce presupune montarea a 48 de panouri fotovoltaice cu capacitatea totală de 15,8 kW, pe acoperișul Complexului Sportiv din s. Gura Galbenei, r-nul Cimișlia.

·     „Creșterea siguranței rutiere pe drumurile de importanță națională prin modernizarea sistemului de iluminare a trecerilor pietonale în com. Tohatin” Proiectul presupune iluminarea trecerilor de pietoni pentru a creste siguranța în trafic.

·     „Îmbunătățirea proceselor de gestionare a procedurilor de dezinfectare prin instalarea sistemelor autonome de dezinfectare în cadrul IMSP SCM de copii nr.1” care propune o soluție tehnică nouă care ar permite eficientizarea procesului de dezinfectare individual atât a personalului spitalului, cât și a pacienților și vizitatorilor acestuia.

 

De semenea, s-au aprobat de principiu și urmează a fi aprobate spre finanțare:

·        Proiectul-pilot „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unui parc fotovoltaic cu puterea de 20 kW”. Proiectul presupune edificarea unui sistem de iluminat public stradal în s. Sireți prin instalarea corpurilor de iluminat de tip LED.

·        Proiectul demonstrativ „Promovarea și implementarea în Republica Moldova a sistemelor de contorizare inteligentă”, care este preconizat să fie elaborat și implementat de Facultatea de Energetică și Energie Electrică din cadrul Universități Tehnice a Moldovei, în colaborare cu Asociația Obștească „Asociația Consumatorilor de Energie din Republica Moldova”, Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de parteneri. Proiectul presupune instalarea în cadrul sectorului rezidențial și sectorul public, până la sfârșitul anului 2022, a peste 500 de sisteme de contorizare inteligentă (Smart Meters) pentru contorizarea energiei electrice.

Reamintim că, misiunea Agenției pentru Eficiență Energetică este de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării şi promovării proiectelor în domeniul eficienței energetice şi al energiei din surse regenerabile.