07 iulie, Chișinău. În perioada 05 – 06 iulie, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la ședințele comune, cu experții din  cadrul proiectului „Sprijin pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” (STARS), finanțat de Uniunea Europeană. În acest context au fost prezentate și discutate documentele aferente elaborării auditului energetic în Republica Moldova (șablonul raportului de audit energetic, cerințe minime pentru auditul energetic etc.), acestea fiind ultimele discuții pe marginea subiectului șablonului care va fi obligatoriu pentru auditorii ce vor elabora audituri energetice.

Tot în cadrul acestor ședințe, Comisia de experți pentru verificarea auditurilor energetice și un reprezentant din cadrul MEI, au abordat Ghidul de verificare a calității auditurilor energetice precum și unele aspectele ce pot interveni ulterior. De asemenea s-a discutat asupra proiectului Regulamentului privind auditurile energetice pentru întreprinderile mari.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.