20 iulie, Chișinău. Consiliul de Administrare al Agenției pentru Eficiență Energetică a aprobat lansarea apelului de propuneri de proiecte în domeniul surselor de energie regenerabilă, privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative.

Prezentul Apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin HG cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică Nr. 45 din 30 ianuarie 2019 (Regulamentul Agenției), de procedurile și cerințele specifice aplicabile prezentului Apel, aprobate prin deciziile Consiliului Agenției.

Consiliul Agenției a decis alocarea unui buget estimativ de 650 000 lei oferit în cadrul acestui Apel pentru acordarea sprijinului proiectelor eligibile în cadrul acestuia Apel.

Prezentul Apel vizează implementarea tehnologiilor care:

        - transformă energia solară în energie electrică în vederea alimentării cu energie a obiectivelor aflate în proprietatea/gestiunea solicitantului de finanțare;

        - transformă energia solară în energie termică în vederea preparării apei calde menajere, ce urmează a fi utilizată direct sau prin stocarea acesteia pentru a fi utilizată în cadrul obiectivelor aflate în proprietatea/gestiunea solicitantului de finanțare;

Suportul financiar din partea Agenției pentru proiectele aprobate în cadrul acestui Apel vor asigura acoperirea cheltuielilor de achiziționare și instalare a utilajului și a echipamentelor necesare în vederea implementării proiectelor.

Depunerea propunerilor de proiect se va efectua începând cu 27 iulie 2020, în deplină conformitate cu instrucțiunile și regulile stabilite de tre Agenție pentru prezentul Apel la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică cu adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068, sau remise prin email la adresa office@aee.md (semnate, ștampilate și scanate).

Mai multe detalii pot fi obținute la numerele de telefon: 022 499 444(ext.2),  022 310 012 (ext.2), (+373) 60300789  sau   (+373) 62100846)

Evaluarea propunerilor de proiect va fi bazată pe principiul „Primul venit - primul servit”.

Reamintim, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatic.

 

Pentru detalii:

        ●  Apelul de Propuneri de Proiecte nr. 7

        ●  Anexa 1 Măsuri eligibile

      ●  Anexa 2 Reguli și condiții

      ●  Anexa 3 Scrisoare de solicitare

      ●  Anexa 4 PIP

      ●  Anexa 5 Criterii de evaluare PIP

      ●  Anexa 6 CEIAM

      ●  Anexa 7 Declarația privind aportul propriu

      ●  Anexa 8 Chestionar de evaluare

      ●  Anexa 9 Criterii de evaluare fezabilitate