Agenția pentru Eficiență Energetică anunță încheierea apelului de propuneri de proiecte nr. 7, ce vizează proiecte în domeniul surselor de energie regenerabilăprivind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea proiectelor demonstrative.

Apelul a vizat implementarea tehnologiilor care:

        - transformă energia solară în energie electrică în vederea alimentării cu energie a obiectivelor aflate în proprietatea/gestiunea solicitantului de finanțare;

        - transformă energia solară în energie termică în vederea preparării apei calde menajere, ce urmează a fi utilizată direct sau prin stocarea acesteia pentru a fi utilizată în cadrul obiectivelor aflate în proprietatea/gestiunea solicitantului de finanțare;

Apelul a fost deschis la 27 iulie 2020, iar evaluarea propunerilor de proiect este bazată pe principiul „Primul venit - primul servit”.

Bugetul alocat a fost de 650 000 lei, iar proiectele depuse în cadrul apelului dat, depășesc suma bugetului alocat.

În acest context, anunțăm că au fost depuse 10 cereri de finanțare:

1.    Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, mun. Chișinău;

2.    Primăria or. Nisporeni;

3.    Primăria com. Risipeni, r. Fălești;

4.    Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău;

5.    Primăria or. Telenești;

6.    Primăria s. Volintiri, r. Ștefan Vodă;

7.    Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia;

8.    Consiliul Raional Edineț;

9.    Primăria s. Telița, r. Anenii Noi;

10. Primăria s. Filipeni, r. Leova.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.