11 noiembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică și GREENMAP au semnat un Memorandum de Înţelegere în vederea îmbunătățirii metodelor de reducere a riscurilor financiare a proiectelor de energie regenerabilă din țară.

În timp ce, Republica Moldova depinde foarte mult de importul de gaze naturale, produse petroliere și energie electrică și aproape 70% din aprovizionarea cu energie primară, aproximativ 2.012 ktoe din totalul de 2.939 ktoe, provine din importuri, dezvoltarea producerii energiei din surse regenerabile este una din prioritățile Guvernului la nivel național.

GREENMAP va contribui la identificarea riscurilor cheie care trebuie atenuate pentru a spori eligibilitatea proiectelor de energie regenerabilă, sugerând cele mai adecvate instrumente de reducere a riscurilor financiare și de îmbunătățire a soluțiilor de creditare care vor fi propuse sistemului și schemelor de sprijin existent în Republica Moldova.

GREENMAP reprezintă este o organizație non-profit creată pentru a susține și accelera producerea de energie regenerabilă în țările cu economie în curs de dezvoltare. Strategia GREENMAP este de a sprijini guvernele țărilor în curs de dezvoltare să dezvolte și să pună în aplicare cadre de reglementare și noi soluții financiare pentru a dezvolta producerea de energie regenerabilă și a stimula reducerea emisiilor cu efect de seră. GREENMAP este finanțat în prezent de Climate Breakthrough Project, o inițiativă a Fundației David & Lucile Packard în parteneriat cu Oak Foundation, Good Energies Foundation și Ikea Foundation. Mai multe informații despre GREENMAP pot fi găsite pe www.energygreenmap.org.

Agenția pentru Eficiență Energetică este o entitate publică creată de Guvernul Republicii Moldova, a cărei misiune este de a implementa politica de stat în domeniile eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor și utilizarea surselor de energie regenerabile. Aceasta include atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor în aceste domenii într-un mod durabil, atât din perspectiva mediului, cât și a schimbărilor climatice.