20 iulie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică vine cu informații privind recunoașterea actelor/certificatelor de auditor energetic. Conform pct. 31 din Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 676/2020, în vederea obținerii recunoașterii actelor/certificatelor de auditor energetic (persoane fizice), aceștia trebuie să depună în format electronic la adresa oficială a Agenției o cerere, la care se anexează declarația pe propria răspundere cu privire la recunoașterea actelor/certificatelor de auditor energetic, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Agenție, și copia actului/certificatului ce urmează a fi supus procedurii de recunoaștere reciprocă.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

 

 

 

 

Anexe:

 

Cerere privind recunoașterea reciprocă a actelor/certificatelor de auditor energetic

Declarație pe propria răspundere

 

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal