20 septembrie, s. Dobrogea, mun. Chișinău. A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a clădirii instituției preșcolare creșa-grădiniță nr. 214 ,,Andrieș" din s. Dobrogea, mun. Chișinău”.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3,în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 962 366 lei, bani care au fost utilizați pentru:

·        izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 019 m2;

·        înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 423.03 m2;

·        izolarea termică a acoperișului cu suprafața totală de 2 284 m2.

    Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i s-a asigurat asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.