30 decembrie, s. Telița, r-nul Anenii Noi. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică la clădirea IP Gimnaziul și Grădinița de copii” din satul Telița, raionul Anenii Noi.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 421 118,13 lei. 

 În cadrul proiectului sunt implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 69,62 m2;

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 800 m2;

-         Izolarea termică a acoperișului cu suprafața totală de 1 883 m2;

-         Construcția centralei termice pe gaz natural și eficientizarea sistemului de încălzire cu putere totală de 180 kW;

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.