09 iulie, Chișinău. În perioada 08-09 iulie, în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică a avut loc seminarul regional de prezentare a platformei de monitorizare şi verificare a economiilor de energie în calitate de instrument de monitorizare a planurilor de acțiuni în domeniul eficienţei energetice (mvp.gov.md), finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Proiectului ,,Sprijin pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” (STARS).

La seminar au participat persoanele responsabile de domeniul energetic implicate în procesul de operaționalizare a Platformei MVP la nivel local (manageri energetici) din aproximativ 20 de raioane.

Manole Balan, șef Direcție implementare și monitorizare a politicilor din cadrul AEE a prezentat documentele aferente Cadrului legal în domeniul eficienței energetice, menționând despre Rapoartele anuale obligatorii și obiective de economisire a energiei, precum și procesul de implementare și monitorizare planurilor de eficiență energetică. Nicolae Zaharia, consultant local STARS a venit cu prezentarea platformei de monitorizare și verificare economiilor de energie, unde au fost descrise principalii pași în implementare (instalare, testare și ajustări inițiale, personalizare, organizarea colectării datelor, monitorizarea și verificarea colectării datelor, raportare).

De asemenea, în cadrul cursului au fost discutate principalele aspecte de dezvoltare, introducere a datelor și gestionare a MVP, inclusiv rolul Autorităților Publice Locale în acest proces.

Inițial, platforma de monitorizare şi verificare (MVP) - este un software web inovator pentru monitorizarea punerii în aplicare a eficienţei energetice şi a planurilor de reducere a emisiilor de C02 la toate nivelurile de politică, a fost dezvoltată şi adaptată la limbile şi nevoile mai multor ţări din Balcanii de Vest. Pe baza experienţei bune a acestor state, precum şi a sprijinului şi promovării puternice a MVP de către Secretariatul Comunităţii Energetice, alţi membri ai Grupului de coordonare a eficienţei energetice şi-au exprimat interesul de a utiliza aplicaţia MVP pentru colectarea şi raportarea datelor în ţările lor, inclusiv şi Republica Moldova.