Proiectul Planului Național Integrat pentru Energie și Climă (PNIEC) pentru perioada 2025-2030 a fost consultat public. Acest document strategic a fost elaborat de către Ministerul Energiei, cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de către PNUD Moldova.

 

Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) va avea un rol cheie în promovarea și implementarea PNIEC-ului, precum și în monitorizarea progresului la nivel național. 

 

PNIEC stabilește obiectivele principale ale politicii naționale în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), oferind în același timp o detaliere a modului în care aceste obiective pot fi atinse. Mai mult decât atât, documentul acoperă toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice: decarbonizare, eficiență energetică, securitate energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și competitivitate.

 

Obiectivul fundamental al PNIEC este de a crea un cadru național integrat și comprehensiv de politici publice și investiții în domeniul energiei și climei pentru perioada 2024-2030. Acest cadru va cuprinde atât măsurile existente, cât și pe cele planificate sau posibil de a fi propuse pentru implementare.

 

Un aspect semnificativ al PNIEC-ului este înlocuirea vechilor programe pe termen lung referitoare la sursele de energie regenerabilă și eficiență energetică cu un singur document integrat. În plus, acesta extinde sfera de acțiune pentru a include aspecte esențiale legate de siguranța în aprovizionarea cu energie și dezvoltarea piețelor concurențiale de energie. Astfel, PNIEC reprezintă un pas semnificativ către o politică energetică și climatică mai sustenabilă și mai eficientă pentru Republica Moldova.

 

Prin măsurile cuprinse în PNIEC, se urmărește nu doar reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător, ci și crearea unui sistem energetic mai durabil și mai sigur pentru cetățenii Republicii Moldova