19 decembrie, Chișinău. Irina Țerigradean, șef adjunct în cadrul Direcției implementare și monitorizare a politicilor, din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică a participat la o Masă rotundă organizată de EcoVisio în parteneriat cu Konrad Adenauer Stiftund și experții din Germania.

În cadrul evenimentului desfășurat în perioada 19-20 decembrie, au fost abordate teme din domeniul energetic și transport, cum ar fi: izolarea termică eficientă și soluții pentru apartamente, economia circulară, indicatori de eficiență energetică, accesul la energie verde, incinerarea deșeurilor ș.a. și au fost prezentate date statistice și informaționale de către experții din Germania.

Scopul acestui eveniment a fost de a stabili o comunicare strategică și o cooperare activă între toate sectoarele, de stat, public și privat pe tema Sectorul energetic și transport în depășirea crizei climatice - Provocări și soluții lucrative. La eveniment au participat circa 50 de persoane din diverse sectoare strategice, participarea cărora a fost cu scopul stabilirii și creării unei sinergii în planurile și acțiunile actorilor din toate sectoarele, în urma cărora vor fi stabilite itinerarii de lucru cu prioritizarea oportunităților pentru perioada următoare din 2023.