12 septembrie, Cahul. Reprezentanți ai autorităților publice locale au fost instruiți astăzi, la Cahul, în cadrul ultimului atelier tematic, privind asigurarea achizițiilor transparente aplicate lucrărilor de eficiență energetică și promovarea surselor de energie regenerabile. Instruirea a fost organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Ministerul Energiei, cu suportul PNUD Moldova, în cadrul Proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Săptămânelor UE ale Diplomației verzi.

 

,,Standardizarea este un instrument bun de dirijare și control al calității biocombustibililor. În același timp, standardele oferă informații cu privire la caracteristicile peletelor, modul de încercare și garantează calitatea produsului pe întreg ciclu de viață al acestuia. Este important ca peletele și brichetele, care sunt în comerț,  să fie etichetați și să conțină toată informația cu privire la calitatea acestora, în conformitate cu standardele în vigoare. Alegerea biocombustibilului calitativ și adecvat tipului de cazan pe biomasă sunt  precondiții cheie pentru  funcționarea eficientă  a centralelor  termice pe biomasă.”, a afirmat Elena Nicolaev.

 

Reamintim că cerințele și specificațiile tehnice minime au trecut prin procesul de consultare publică inițiat de Agenția pentru Eficiență Energetică și s-a ținut cont de experiențele autorităților publice și de alte recomandări parvenite din partea experților. Urmează aprobarea de către AEE, și preluarea în perspectivă și de către alte programe naționale, precum cele administrate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

 

Informații privind specificațiile tehnice pot fi accesate pe link-urile de mai jos:

https://aee.gov.md/ro/news/aee-ini-iaza-consultari-publice-privind-specifica-iile-tehnice-pentru-lucrari-de-eficien-a-energetica-i-promovare-a-surselor-de-energie-regenerabila-partea-ii

https://aee.gov.md/ro/news/aee-elaboreaza-cerin-e-minime-pentru-lucrari-i-produse-ce-vor-fi-aplicate-in-achizi-iile-publice-promovand-achizi-iile-publice-durabile

 

Menționăm că, Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.