08 septembrie, Drochia.  Reprezentanți ai autorităților publice locale au fost instruiți astăzi, la Drochia, în cadrul unui atelier de lucru, privind asigurarea achizițiilor transparente aplicate lucrărilor de eficiență energetică și promovarea surselor de energie regenerabile. Instruirea a fost organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Ministerul Energiei, cu suportul PNUD Moldova, în cadrul Proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Săptămânelor UE ale Diplomației verzi.

 

Cerințele și specificațiile tehnice minime au trecut prin procesul de consultare publică inițiat de Agenția pentru Eficiență Energetică și s-a ținut cont de experiențele autorităților publice și de alte recomandări parvenite din partea experților. Urmează aprobarea de către AEE, și preluarea în perspectivă și de către alte programe naționale, precum cele administrate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Informații privind specificațiile tehnice pot fi accesate pe link-urile de mai jos:

https://aee.gov.md/ro/news/aee-ini-iaza-consultari-publice-privind-specifica-iile-tehnice-pentru-lucrari-de-eficien-a-energetica-i-promovare-a-surselor-de-energie-regenerabila-partea-ii

https://aee.gov.md/ro/news/aee-elaboreaza-cerin-e-minime-pentru-lucrari-i-produse-ce-vor-fi-aplicate-in-achizi-iile-publice-promovand-achizi-iile-publice-durabile

 

,,Implementarea proiectelor de eficiență energetică și utilizare a surselor de energie regenerabilă în sectorul public trebuie să fie făcute într-un mod exemplar și durabil. Proiectele, tehnologiile implementate în acest sector trebuie să devină exemple de bune practici pentru celelalte sectoare ale economiei naționale. De multe ori calitatea și durabilitatea proiectelor de eficiență energetică și utilizare a surselor de energie regenerabilă depinde de complexitatea și calitatea sarcinilor tehnice puse în fața companiilor de construcții. Astfel, prin setul de cerințe minime de calitate și performanță energetică pe care îl punem la dispoziție instituțiilor publice, urmărim și creșterea calității nivelului de elaborare și dezvoltare a documentației tehnice aferente proiectelor în domeniu, contribuind astfel la îmbunătățirea calității, performanței energetice și durabilității proiectelor implementate cu finanțare din bani publici”, a spus Manole Balan, directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică.

 

,,Autoritățile publice trebuie să aibă un rol exemplar în utilizarea și promovarea celor mai noi și eficiente tehnologii, exemple care să fie ulterior preluate de business și sectorul rezidențial. Ne așteptăm ca conceptul de achiziție durabilă să devină un principiu de bază pentru sectorul public și să asigure implementarea unor lucrări calitative”, a afirmat Lucia Arsenii.

 

Menționăm că, Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.