15 iulie, Chișinău. Consumul de energie electrică este domeniul cu cea mai rapidă creștere a consumului final de energie și se așteaptă ca această tendință să continue să crească în următorii 20-30 de ani. Îmbunătățirea eficienței energetice, care duce în mod semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este un factor cheie pentru un consum final mai eficient de energie electrică. Îmbunătățirea eficienței energetice a produselor este, de asemenea, unul dintre factorii importanți pentru reducerea consumului de energie.
         Prin urmare, este clar că factorii de decizie prin prisma achiziţiilor publice joacă un rol cheie în dezvoltarea pieței către un viitor durabil din punct de vedere ecologic şi eficient. Un mediu ambiant curat şi eficienţa energetică sunt două principii care se completează una cu alta şi conduc împreună spre dezvoltarea durabilă a societăţii.
         Alegerea produselor și serviciilor ecologice reduc emisiile de substanțe periculoase și asigură conservarea resurselor naturale cu un impact minim asupra mediului şi asupra daunelor aduse sănătății umane. Achizițiile publice sunt un instrument eficient pentru ca administrațiile publice și companiile să-și reducă emisiile de CO2 și să contribuie la obiectivele globale privind schimbările climatice.
Agenţia pentru Eficienţă Energetică nu poate impune criterii obligatorii dar vine să recomande instituţiilor publice să se ghideze de parametrii eficienţei energetice la elaborararea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor.
         Sectorul public trebuie să acționeze ca un exemplu în tot ce ţine de eficiența energetică, având în vedere că cheltuie anual milioane de lei  pentru procurarea de bunuri și servicii. El are un rol semnificativ în promovarea inovării. Inovaţiile, soluțiile curate şi accesul la piață ar trebui promovate prin achiziții publice cum ar fi: achiziționarea de computere eficiente din punct de vedere energetic, iluminat, aparate electrice cu o clasă enegetică superioară etc. Luând în considerare faptul că ponderea achizițiilor publice reprezintă practic în fiecare an între 5-9% din PIB-ul Republicii Moldova, sectorul public poate aduce o contribuție importantă la dezvoltarea durabilă dacă achizițiile publice vor promova eficienţa energetică şi ecologia. În plus, achizițiile publice care promovează eficienţa energetică şi ecologia ajută la rezolvarea problemelor de mediu, deoarece sunt mai puțin toxice și nu contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră.

         Achizițiile publice eficiente energetic reprezintă o achiziție clasică de bunuri, servicii sau lucrări în care sunt incluse condiţii speciale şi suplimentare faţă de aspectele legate de mediu şi de eficienţa energetică. Este o achiziţie în care autoritatea contractantă atrage o atenţie deosebită parcursului ciclului de viață a bunului și la impactul său asupra mediului.

         Din păcate, în instituţiile publice nu s-a acordat o atenție specială posibilităților achiziționării de bunuri, servicii sau lucrări eficiente din punct de vedere energetic. Cu toate acestea, contextul economic și politic global s-a schimbat odată cu adoptarea conceptului de dezvoltare durabilă și necesitatea de a lua în considerare elementele de mediu și sociale, pe lângă aspectele economice.
         Sectorul public are un impact semnificativ asupra mediului și economiei. Cu toate acestea, impactul pe care îl au achizițiile publice asupra mediului depinde de mai mulți factori: caracteristici, metoda de producție, livrare, instalare, utilizare și reciclarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor. Achizițiile publice eficiente energetic sunt elemente cheie în modernizarea sectorului public. Odată ce vor promova achiziţiile publice durabile şi eficiente, autorităţile vor economisi resurse financiare semnificative și vor oferi oportunitatea dezvoltării și îmbunătățirii serviciului public. Deasemenea,  vor contribui la îmbunătățirea productivității și a climatului necesar pentru creșterea și crearea de noi locuri de muncă în Republica Moldova. Implementarea achiziţiilor durabile şi eficiente  va creşte posibilitatea de a promova inovația și va sprijini tehnologia bunăstării spre tranziția verde. Luând în considerare costurile ciclului de viață, achizițiile eficiente permit nu numai de a economisi bani dar au şi un impact pozitiv asupra mediului ambiant.
         Drept urmare, achizițiile eficiente devin din ce în ce mai importante, mai ales că astfel de achiziții pot economisi materie prima, energie și pot reduce poluarea și consumul. În conformitate cu principiile de mediu, pot fi procurate produse eficiente din punct de vedere energetic, energie din surse regenerabile, alimente organice și produse din materiale reciclabile. Promovarea achizițiilor eficiente din punct de vedere al eficienţei energetice influenţează dezvoltarea tehnologiilor, şi are un impact mare asupra cererii pentru anumite produse. 
         Pentru a avea un impact negativ cât mai mic posibil asupra mediului, AEE îndeamnă instituţiile publice să aibă câteva principii generale la alegerea bunurilor sau serviciilor:
- cea mai mare eficiență energetică a produsului și a procesului de producție;
- utilizarea surselor de energie regenerabile;
- aplicarea metodologiei Costul ciclului de viață care ia în considerare nu numai prețul de vânzare, ci și estimarea costurilor suportate în timpul utilizării și după utilizare, adică, o estimare a costurilor consumabilelor, a costurilor forței de muncă, a impactului asupra mediului și a întreținerii, precum și o estimare a tuturor costurilor suportate după încetarea utilizării;
- aplicarea tehnologiilor de înaltă calitate pentru economisirea apei și reutilizarea apei în producția sau utilizarea subiectului achiziției (de exemplu, utilizarea apei de ploaie pentru udarea zonelor verzi);
- utilizarea de materiale, produse și ambalaje degradabile care nu poluează mediul;
- luarea în considerare a aspectului emisiilor de zgomot;
- emisii reduse de CO₂.
         Se pot achiziţiona mai multe tipuri de bunuri şi servicii durabile, eficiente şi ecologice: echipamente IT eficiente din punct de vedere energetic, electricitate, mâncare şi băutură, frigidere, congelatoare, mașini de spălat, vehicule, anvelope, iluminat eficient, astfel este posibil de economisit până la jumătate din consumul de energie a lor. Stabilirea unor cerințe privind eficiența energetică în achiziții publice va contribui la dezvoltarea societății durabilă din punct de vedere ecologic și economic. Stabilirea criteriilor de durabilitate pentru produse ar asigura achiziționarea de produse eficiente din punct de vedere energetic, cu niveluri reduse de zgomot și utilizarea redusă a substanțelor chimice periculoase.
         Sectorul public promovând eficienţa energetică în procurări va contribui semnificativ la economisirea banului public, de la procurarea echipamentelor de imprimare și copiere care trebuie să fie cât mai eficiente, până la frigidere și congelatoare care trebuie să fie de cea mai înaltă clasă energetică. 
         De exemplu la procurarea unui frigider cu o capacitate maxima de 800 l, se recomandă să aiba clasa energetică A, iar unul care depăşeşte acest volum, se recomandă de clasa C.
         Când se achiziţionează dispozitivele IT de exemplu ar fi bine să se ţină cont de consumul lor în regim de aşteptare care nu trebuie să depăşească 2 wati, în timp ce modem-urile, ruter-urile, hub-urile, nu trebuie să consume mai mult de 8 wati. În plus, echipamentele de rețea trebuie să aibă încorporate sensori de gestionarea energiei, care setează automat modul de așteptare a rețelei după 20 de minute de inactivitate.
         La procurarea televizoarelor trebuie să se ţină cont că: cu cât televizorul este mai mare, el va consuma mai mult, de exemplu un televizor cu diagonala 65, va consuma de doua ori mai multă energie decât un televizor cu diagonala 43.
         Deasemenea,  în sectorul public, se pot realiza economii semnificative inclusiv prin eficiența consumului la combustibil. Pe lângă parcurile auto, sectorul public este responsabil și pentru un număr mare de autobuze, ambulanțe și autocamioane care colectează deșeurile, iar ca ele să fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic trebuie să urmăm câteva sfaturi: a)identificarea vehiculelor cu cel mai mic grad de emisii de CO2 posibile pentru clasa și dimensiunea lor b)procurarea vehiculelor cu propulsie alternativă sau electrice, hibride c)reducerea consumului de combustibil printr-o conducere inteligentă şi ecologică ( monitorizarea regulată a presiunii în anvelope, utilizarea lubrifianților cu vâscozitate redusă, precum și a pneurilor cu rezistență redusă la rulare).
         Cât de banal n-ar părea dar şi procurarea inteligentă a anvelopelor poate avea un efect pozitiv asupra eficienţei energetice şi asupra mediului ambiant.
         Anvelopele reprezintă între 20% și 30% din consumul de combustibil al mașinii datorită rezistenței la rulare. Dacă se face o alegere corectă a anvelopelor, se poate de economisit până la 7,5% combustibil fără a compromite siguranța.
Pentru a nu pune în pericol siguranța rutieră și, în același timp, pentru a alege anvelope care ar asigura un transport eficient din punct de vedere economic și ecologic, este important să fie procurate anvelope auto cu aderență bună și nivel de zgomot redus. Pe lângă clasa energetică, eticheta UE a anvelopelor arată și aderența anvelopei pe drumurile umede și nivelul de zgomot al anvelopei (în afara mașinii).La procurarea anvelopelor de vară trebuie să se ţină cont de clasa energetică minimă B sau A și clasa de aderență pe teren umed A. La procurarea anvelopelor de iarnă, trebuie să se dea prioritate anvelopelor cu o clasă energetică minimă C și care are simbolul 3 PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Pentru anvelopele de iarnă, clasa de aderență umedă este mai puțin importantă pentru siguranță. Pe de altă parte, aderența anvelopelor la temperaturi scăzute și pe zăpadă este importantă. 
         Majoritatea autorităților publice procură computere, imprimante, sisteme de iluminat și alte produse consumatoare de energie. Produsele electronice și electrice au un impact puternic asupra mediului, datorită materiilor prime utilizate și a consumului de energie, precum și a reciclării lor. Abordarea care se recomandă autorităţilor publice pentru procurarea echipamentelor ar trebui să fie următoarea: a)Procurarea echipamentelor de cea mai înaltă clasă de eficiență energetică disponibilă pentru această categorie de produse; b)Procurarea produselor care sunt concepute pentru a fi eficiente din punct de vedere al resurselor și care facilitează reutilizarea și reciclarea lor; c)Analiza instrucțiunilor de utilizare și setărilor pentru a maximiza eficiența energetică a echipamentelor achiziționate. Pentru iluminat: a)La etapa de proiectare, trebuie să se dea prioritate instalațiilor de iluminat cu o densitate redusă a puterii, dar cu aceleaşi parametri luminotehnici suficienţi pentru un confort vizual; b)Procurarea lămpilor de înaltă eficiență de cel puțin 50%; c)Procurarea lămpilor cu sensori pentru a reduce și mai mult consumul de energie; d)Procurarea lămpilor cu conținut redus de mercur; e)Produsele trebuie să fie reutilizabile şi reciclabile.
Atunci când se procură produse eficiente din punct de vedere energetic, se obține un consum mai mic de energie pe durata de viață a produsului și, prin urmare, o economie mai mare. În același timp, instituţia publică, trimite un semnal clar producătorilor și comercianților că trebuie să dezvolte, să producă și să comercializeze produse eficiente din punct de vedere energetic. În acest fel, instituţiile publice promovează piața și societatea într-o direcție mai ecologică și mai favorabilă climatului.