13 septembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică, cu suportul instituțional oferit de Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE), ÎCS ,,Premier Energy” SRL, S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE Nord), S.A. ,,Termoelectrica” și S.A. ,,CET Nord” continuă acțiunile de informare privind importanța eficientizării consumului de resurse energetice, în cadrul Campaniei de informare „Transformă consumul în economii durabile".

 

Obiectivul campaniei este de a spori gradul de conștientizare a publicului cu privire la importanța raționalizării consumului de energie și reliefarea rolului pe care fiecare consumator de energie îl are în reducerea importurilor de energie dar și creșterea rezilienței energetice a țării.

Prin promovarea și adoptarea măsurilor de eficientizare energetică în practicile de zi cu zi, putem înregistra o reducere semnificativă a consumului de energie la nivel de țară, ceea ce este extrem de benefic în contextul în care Republica Moldova importă circa ¾ din resursele energetice necesare.

 

Republica Moldova și-a asumat un angajament ferm pentru promovarea energiei durabile. Totodată, datele Agenției pentru Eficiență Energetică semnalează că la nivel de populație se înregistrează o risipă de energie electrică, termică și gaze naturale – intensitatea energetică în Republica Moldova fiind de circa 3 ori mai mare decât media în Uniunea Europeană.

 

Consumul de energie poate fi redus nu doar prin investiții majore în infrastructură sau izolarea termică a pereților, dar și cu ajutorul unor măsuri de eficiență simple, inclusiv prin promovarea unui consum responsabil de energie, care va aduce atât beneficii pentru bugetul familiei, dar și va contribui la reducerea consumului de energie pe țară și, respectiv, a dependenței energetice a acesteia. Important este de menționat faptul că sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie din țară, cu o pondere de circa 50 % din totalul de energie consumat pe țară. Astfel, aplicarea măsurilor de eficiență energetică, consumul rațional de energie și asimilarea unor obiceiuri simple pentru a limita risipa de energie este abordarea ce necesită a fi preluată de fiecare consumator de energie din Republica Moldova.

 

,,Eficientizarea consumului de energie este un element indispensabil al tranziției energetice pe care țara și-a asumat-o. Fiind o țară cu o rată destul de mare a sărăciei energetice înțelegem necesitatea adoptării unei abordări țintite și adaptate pe diferite categorii de consumatori casnici atunci când vorbim de eficientizarea consumului de energie în sectorul rezidențial. În acest sens urmează a fi lansate în curând programe de subvenționare a măsurilor de eficiență energetică pentru consumatorii casnici, în special pentru cei vulnerabili din punct de vedere energetic. Totodată, este important să ne asigurăm că măsurile practice de eficientizare a consumului de energie sun susținute și prin măsuri organizatorice și comportamentale care vor amplifica efectul așteptat. ”, a declarat Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

 

În acest context, campania de informare își propune să încurajeze consumatorii către alegeri mai informate și mai eficiente în ceea ce privește consumul de energie. Cetățenii sunt încurajați să adopte practici responsabile în gestionarea energiei în viața de zi cu zi. Un aspect important de subliniat este că multe din măsurile de eficientizare energetică recomandate nu presupun costuri suplimentare - ele necesită doar o schimbare de atitudine și adoptarea unor obiceiuri mai raționale în utilizarea energiei electrice.

 

Acțiunea de informare include distribuirea de materiale educaționale și informative, precum broșuri și pliante, pentru a sprijini eforturile de informare și conștientizare a personalului și a comunității locale.

 

De asemenea, în cadrul campaniei vor fi organizate întruniri cu autoritățile publice locale pentru a le prezenta un model de plan de management energetic pentru perioada rece a anului. Totodată, în cadrul campaniei vom interacționa și cu gestionarii fondului locativ pentru oferirea informațiilor privind cele mai utilizate măsuri de eficiență energetică la nivelul clădirilor multietajate.

 

Pentru mai multe informații și pentru a urmări pașii concreți pe care îi puteți lua în direcția eficientizării energetice, vă invităm să ne urmăriți pe rețelele de socializare și pe pagina oficială.